Bar vrijwilliger

Op 14 januari 2020 is onze Drank- en Horecawet vergunning vernieuwd.
Omdat wij als vereniging drank verkopen moeten wij voldoen aan deze wet.
Als bestuur willen wij daarom zo goed als mogelijk voldoen aan deze nieuwe wetgeving.

Kort gezegd houdt deze wet het volgende in:
·         Gemeente Vlissingen zal deze wet gaan handhaven
·         Leeftijd gebruik alcohol is 18 jaar.
·         Meer controle op opening- en schenktijden.
·         Alle vrijwilligers de cursus laten volgen “Instructie Verantwoord Alcoholgebruik
·         Jongeren onder de 18 jaar in bezit van alcohol zijn strafbaar, ook de alcoholverstrekkers/verkopers zijn strafbaar.

 Belangrijkste redenen voor de wetgeving zijn:
·         Alcoholgebruik onder jongeren terugdringen.
·         Jongeren minder overmatig te laten drinken.
·         Het terugdringen van alcohol gerelateerde overlast.

 

Wat merken wij ervan:
·         Meer controle (extra BOA’s aangenomen)
·         Meer verantwoording bij de bardienstvrijwilligers
·         De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine.

 

Oproep om de cursus IVA online te volgen:
·         Het IVA certificaat is binnen 10 minuten te halen door op een leuke en interactieve manier multiple choice vragen te beantwoorden. Foute antwoorden kunnen direct worden hersteld na het lezen van een korte instructie.
·         Doel is dat iedereen, die achter de bar een biertje tapt, wat meer inzicht krijgt in de spelregels rondom de Drank- en Horecawet.

 Wat vragen we van jou?
·         Ga naar de website: www.nocnsf.nl/IVA
·         Registreer jezelf
·         Bar verantwoordelijke = kantinecommissie
·         Beantwoord de vragen.
·         Foute antwoorden herstellen door het lezen van de instructie.
·         Leer en heb plezier!

Je stuurt het ontvangen certificaat (digitaal) op naar de kantinecommissie. Deze print het document en bergt het op in de map met informatie over de Drank- en Horeca vergunning bij de bar.

Alle gegevens zijn dan beschikbaar wanneer er controle van een BOA komt.