Commissies

Commissie Beheer en Vrijwilligers: Ruud Hemmes

Beheer park en opstallen:
Romke van der Linde en Ruud Hemmes

Beheer paviljoen:
Theo Houmes, Marijke Steketee, Els van den Heuvel, Jeanine Huisson en Peter Olivier

Vrijwilligers:
vacature(s)

Commissie Recreatieve Activiteiten: Obbo Heeres

Toernooien:
Obbo Heeres, Peter Olivier, Willem van den Hoff, Mark Jansen, Judith Ouwerkerk

Jeugdactiviteiten:
Vacature (voorz.)

Commissie Prestatieve Activiteiten: Vacature

Technisch beleid:
Vacature

Selectie en competitie:
Bianca v.d. Meijden (VCL), Liesbeth Izeboud (VCL), Ruud Hemmes (VCL), Herman Eggink, Jasper Smit (advies)

Toernooien:
Solar2Enjoy Souburg Open Toernooi:
Roeland Alders (VTL), Kim Houmes, Ruud Hemmes (VTL), Leander Bendele, Jos Wiggers, Fransien Westerbeke

Lessen en trainingen:
Tennisschool Smit:
Jasper Smit

Commissie Communicatie, Sponsoring, Leden: Judith Kramer

Communicatie en PR:
Sjaak Flipse, Bram Ossewaarde, Kim Houmes, Obbo Heeres

Sponsoring:
Judith Kramer

Leden:
Bram Ossewaarde