Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt normaal t/m 31 december. De opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 31 december van het lopende kalenderjaar bij de ledenadministratie binnen te zijn. Aan wie vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar niet heeft opgezegd, zal de volledige jaarcontributie in rekening worden gebracht.
Het lidmaatschap van TC Souburg kunt u opzeggen door bij voorkeur het onderstaand opzegformulier in te vullen en te versturen naar de ledenadministratie. Ook kunt u schriftelijk opzeggen door een briefje per email te sturen naar de ledenadministratie. In beide gevallen krijgt u van de ledenadministratie een bevestiging van die opzegging. Krijgt u die niet binnen 7 dagen, neemt u dan contact op met de ledenadministratie. Bij een eventueel geschil over wel of niet opgezegd hebben is de opzegbevestiging van de ledenadministratie uw bewijs dat u (op tijd) opgezegd hebt. Bewaar die bevestiging dus tot de facturen voor het nieuwe seizoen verstuurd zijn.

Opzegformulier