Nieuwsflits 21 januari

Gravelbanen
De gravelbanen zijn door de vorstaanval van afgelopen weekend onverantwoord zacht geworden.
Om blessures en schade aan de banen te voorkomen zijn vanmorgen de netten van de gravelbanen verwijderd.
Op zaterdag 27 februari starten we weer met het speelklaar maken van de gravelbanen.

Avondklok
In de vanmiddag gehouden persconferentie van het kabinet is o.a. de wens geuit een avondklok in te voeren.
Morgen (donderdag) zal er een debat plaatsvinden in de Tweede Kamer, waarin besloten wordt of de avondklok er komt en zo ja, wanneer die ingaat en voor welke tijden die zal gelden. Voorstel is van 20:30 u tot 4:30 u, ingaande dit weekend.
Mocht de avondklok ingevoerd worden, dan kan er op de banen 3 en 4 tot de aanvang van de avondklok (minus de reistijd terug naar huis) gespeeld worden.
We vragen de spelers die dan spelen, de verlichting op baan 3 en 4 uit te schakelen.

Voor verdere updates aangaande voorgaande items verwijzen we u graag naar de volgende week te verschijnen nieuwsbrief.